Ugurlar

Şäher içi ugurlar
Ugur NomeriUgramaly nokadyBarmaly nokadyUgruň uzynlygyBir aýlaw wagtyMeýilnama boýunça çykyşÇyzgyda görkez

9

Awtokombinat

Bitaraplyk Bina

33 km90 min7 min

61

Teke bazar

Büzmeýin

65 km140 min10 min

62

Teke bazar

Büzmeýin

60 km130 min9 min

74

Teke bazar

Büzmeýin

58 km140 min15 min

24

Büzmeýin

Garadaşaýak

25 km60 min60 min

45

Teke bazar

Gökdere

84 km160 min20 min

46

Gurtly

Parahat 4

44 km110 min22 min

51

Teke bazar

Herrikgala

51 km130 min32 min

52

Wokzal

Akdaşaýak

55 km140 min12 min

60

Arzuw

Bekrewe

65 km140 min7 min

82

Gurtly

Altyn köl-3

31 km50 min50 min