Ugurlar

Şäher içi ugurlar
Ugur NomeriUgramaly nokadyBarmaly nokadyUgruň uzynlygyBir aýlaw wagtyMeýilnama boýunça çykyşÇyzgyda görkez

51

Teke bazar

Herrikgala

51 km130 min32 min

37

Wokzal

Kardiologiýa merkezi

41 km100 min33 min

43

Parahat 7

Arzuw

40 km100 min33 min

33

Wokzal

Awtomenzil

40 km100 min33 min

49

Teke bazar

Eks.baza

34 km110 min36 min

48

Büzmeýin

Awtomenzil

103 km180 min45 min

27

Parahat 7

Arzuw

37 km90 min45 min

25

Büzmeýin

Gurtly

54 km90 min45 min

69

Parahat 7

Asma ýoly

60 km100 min50 min

82

Gurtly

Altyn köl-3

31 km50 min50 min

24

Büzmeýin

Garadaşaýak

25 km60 min60 min