Ugurlar

Şäher içi ugurlar
Ugur NomeriUgramaly nokadyBarmaly nokadyUgruň uzynlygyBir aýlaw wagtyMeýilnama boýunça çykyşÇyzgyda görkez

60

Arzuw

Bekrewe

65 km140 min7 min

13

Awtokombinat

Gurtly

57 km140 min7 min

10

Awtokombinat

Bagyr

61 km140 min6 min

74

Teke bazar

Büzmeýin

58 km140 min15 min

52

Wokzal

Akdaşaýak

55 km140 min12 min

73

Parahat 7

Gurtly

66 km150 min10 min

15

Parahat 7

Gurtly

67 km150 min10 min

64

Teke bazar

Täze Zaman

82 km160 min16 min

45

Teke bazar

Gökdere

84 km160 min20 min

3

Awtokombinat

Täze Zaman

108 km170 min24 min

48

Büzmeýin

Awtomenzil

103 km180 min45 min