Ugurlar

Şäher içi ugurlar
Ugur NomeriUgramaly nokadyBarmaly nokadyUgruň uzynlygyBir aýlaw wagtyMeýilnama boýunça çykyşÇyzgyda görkez

68

Awtomenzil

Altyn Asyr gündogar bazary

10 km30 min10 min

78

TeIeradioýaýIymlar merkezi

Köpetdag şaýoly

21 km50 min25 min

82

Gurtly

Altyn köl-3

31 km50 min50 min

24

Büzmeýin

Garadaşaýak

25 km60 min60 min

5

Teke bazar

Arzuw

22 km70 min17 min

12

Awtokombinat

Gurtly

34 km70 min23 min

59

Teke bazar

Köpetdag şaýoly

31 km70 min23 min

2

Teke bazar

Şor

23 km80 min16 min

7

Teke bazar

Awtomenzil

37.2 km80 min10 min

19

Awtokombinat

Kardiologiýa merkezi

28 km80 min7 min

39

Wokzal

Awtomenzil

33.2 km80 min20 min

75

Gurtly

Awtomenzil

44 km80 min26 min

1

Awtokombinat

Howa menzil

22 km90 min10 min

4

Teke bazar

Arzuw

29 km90 min15 min

8

Teke bazar

Kardiologiýa merkezi

37.7 km90 min10 min

9

Awtokombinat

Bitaraplyk Bina

33 km90 min7 min

16

Teke bazar

Berzeňňi

37 km90 min15 min

25

Büzmeýin

Gurtly

54 km90 min45 min

26

Parahat 7

Teke bazar

26.3 km90 min12 min

27

Parahat 7

Arzuw

37 km90 min45 min