Ugurlar

Şäher içi ugurlar
Ugur NomeriUgramaly nokadyBarmaly nokadyUgruň uzynlygyBir aýlaw wagtyMeýilnama boýunça çykyşÇyzgyda görkez

55

Wokzal

Älem medeni merkezi

37 km100 min14 min

49

Teke bazar

Eks.baza

34 km110 min36 min

21

Teke bazar

Saglyk ýoly

51 km110 min13 min

20

Wokzal

Saglyk ýoly

49 km110 min13 min

35

Awtokombinat

Saglyk ýoly

58 km120 min13 min

33

Wokzal

Awtomenzil

40 km100 min33 min

75

Gurtly

Awtomenzil

44 km80 min26 min

39

Wokzal

Awtomenzil

33.2 km80 min20 min

47

Teke bazar

Awtomenzil

56.6 km120 min15 min

48

Büzmeýin

Awtomenzil

103 km180 min45 min

17

Awtokombinat

Awtomenzil

50 km120 min9 min

53

Teke bazar

Awtomenzil

50 km90 min18 min

11

Parahat 7

Awtomenzil

62 km140 min15 min

7

Teke bazar

Awtomenzil

37.2 km80 min10 min

16

Teke bazar

Berzeňňi

37 km90 min15 min

36

Awtomenzil

Berzeňňi

65 km140 min15 min

59

Teke bazar

Köpetdag şaýoly

31 km70 min23 min

78

TeIeradioýaýIymlar merkezi

Köpetdag şaýoly

21 km50 min25 min

72

Wokzal

Parahat 7

34.2 km100 min20 min

14

Teke bazar

Parahat 7

42.4 km120 min6 min