Ugurlar

Şäher içi ugurlar
Ugur NomeriUgramaly nokadyBarmaly nokadyUgruň uzynlygyBir aýlaw wagtyMeýilnama boýunça çykyşÇyzgyda görkez

45

Teke bazar

Gökdere

84 km160 min20 min

39

Wokzal

Awtomenzil

33.2 km80 min20 min

72

Wokzal

Parahat 7

34.2 km100 min20 min

53

Teke bazar

Awtomenzil

50 km90 min18 min

5

Teke bazar

Arzuw

22 km70 min17 min

56

Gurtly

Älem medeni merkezi

58 km130 min16 min

64

Teke bazar

Täze Zaman

82 km160 min16 min

2

Teke bazar

Şor

23 km80 min16 min

4

Teke bazar

Arzuw

29 km90 min15 min

32

Awtokombinat

Kardiologiýa merkezi

36.5 km90 min15 min

16

Teke bazar

Berzeňňi

37 km90 min15 min

47

Teke bazar

Awtomenzil

56.6 km120 min15 min

36

Awtomenzil

Berzeňňi

65 km140 min15 min

74

Teke bazar

Büzmeýin

58 km140 min15 min

11

Parahat 7

Awtomenzil

62 km140 min15 min

63

Teke bazar

Garadaşaýak

65 km140 min14 min

18

Parahat 7

Howa menzil

47 km130 min14 min

55

Wokzal

Älem medeni merkezi

37 km100 min14 min

21

Teke bazar

Saglyk ýoly

51 km110 min13 min

20

Wokzal

Saglyk ýoly

49 km110 min13 min