Ugurlar

Şäher içi ugurlar
Ugur NomeriUgramaly nokadyBarmaly nokadyUgruň uzynlygyBir aýlaw wagtyMeýilnama boýunça çykyşÇyzgyda görkez

24

Büzmeýin

Garadaşaýak

25 km60 min60 min

82

Gurtly

Altyn köl-3

31 km50 min50 min

69

Parahat 7

Asma ýoly

60 km100 min50 min

48

Büzmeýin

Awtomenzil

103 km180 min45 min

27

Parahat 7

Arzuw

37 km90 min45 min

25

Büzmeýin

Gurtly

54 km90 min45 min

49

Teke bazar

Eks.baza

34 km110 min36 min

43

Parahat 7

Arzuw

40 km100 min33 min

33

Wokzal

Awtomenzil

40 km100 min33 min

37

Wokzal

Kardiologiýa merkezi

41 km100 min33 min

51

Teke bazar

Herrikgala

51 km130 min32 min

34

Wokzal

Kardiologiýa merkezi

33 km90 min30 min

96

Teke bazar

Täze Zaman

71 km120 min30 min

75

Gurtly

Awtomenzil

44 km80 min26 min

78

TeIeradioýaýIymlar merkezi

Köpetdag şaýoly

21 km50 min25 min

50

Teke bazar

Bagyr

38.6 km100 min25 min

3

Awtokombinat

Täze Zaman

108 km170 min24 min

59

Teke bazar

Köpetdag şaýoly

31 km70 min23 min

12

Awtokombinat

Gurtly

34 km70 min23 min

46

Gurtly

Parahat 4

44 km110 min22 min