Ugurlar

Şäher içi ugurlar
Ugur NomeriUgramaly nokadyBarmaly nokadyUgruň uzynlygyBir aýlaw wagtyMeýilnama boýunça çykyşÇyzgyda görkez

82

Gurtly

Altyn köl-3

31 km50 min50 min

59

Teke bazar

Köpetdag şaýoly

31 km70 min23 min

4

Teke bazar

Arzuw

29 km90 min15 min

19

Awtokombinat

Kardiologiýa merkezi

28 km80 min7 min

26

Parahat 7

Teke bazar

26.3 km90 min12 min

24

Büzmeýin

Garadaşaýak

25 km60 min60 min

2

Teke bazar

Şor

23 km80 min16 min

5

Teke bazar

Arzuw

22 km70 min17 min

1

Awtokombinat

Howa menzil

22 km90 min10 min

78

TeIeradioýaýIymlar merkezi

Köpetdag şaýoly

21 km50 min25 min

68

Awtomenzil

Altyn Asyr gündogar bazary

10 km30 min10 min