Ugurlar

Şäher içi ugurlar
Ugur NomeriUgramaly nokadyBarmaly nokadyUgruň uzynlygyBir aýlaw wagtyMeýilnama boýunça çykyşÇyzgyda görkez

61

Teke bazar

Büzmeýin

65 km140 min10 min

59

Teke bazar

Köpetdag şaýoly

31 km70 min23 min

96

Teke bazar

Täze Zaman

71 km120 min30 min

53

Teke bazar

Awtomenzil

50 km90 min18 min

14

Teke bazar

Parahat 7

42.4 km120 min6 min

16

Teke bazar

Berzeňňi

37 km90 min15 min

45

Teke bazar

Gökdere

84 km160 min20 min

51

Teke bazar

Herrikgala

51 km130 min32 min

50

Teke bazar

Bagyr

38.6 km100 min25 min

49

Teke bazar

Eks.baza

34 km110 min36 min

47

Teke bazar

Awtomenzil

56.6 km120 min15 min

5

Teke bazar

Arzuw

22 km70 min17 min

21

Teke bazar

Saglyk ýoly

51 km110 min13 min

4

Teke bazar

Arzuw

29 km90 min15 min

31

Teke bazar

Garadamak

31.4 km90 min9 min

2

Teke bazar

Şor

23 km80 min16 min

1

Awtokombinat

Howa menzil

22 km90 min10 min

77

Awtokombinat

Teke bazar

36 km100 min10 min

3

Awtokombinat

Täze Zaman

108 km170 min24 min

35

Awtokombinat

Saglyk ýoly

58 km120 min13 min