Ugurlar

Şäher içi ugurlar
Ugur NomeriUgramaly nokadyBarmaly nokadyUgruň uzynlygyBir aýlaw wagtyMeýilnama boýunça çykyşÇyzgyda görkez

24

Büzmeýin

Garadaşaýak

25 km60 min60 min

48

Büzmeýin

Awtomenzil

103 km180 min45 min

25

Büzmeýin

Gurtly

54 km90 min45 min

52

Wokzal

Akdaşaýak

55 km140 min12 min

55

Wokzal

Älem medeni merkezi

37 km100 min14 min

20

Wokzal

Saglyk ýoly

49 km110 min13 min

39

Wokzal

Awtomenzil

33.2 km80 min20 min

33

Wokzal

Awtomenzil

40 km100 min33 min

72

Wokzal

Parahat 7

34.2 km100 min20 min

37

Wokzal

Kardiologiýa merkezi

41 km100 min33 min

34

Wokzal

Kardiologiýa merkezi

33 km90 min30 min

68

Awtomenzil

Altyn Asyr gündogar bazary

10 km30 min10 min

36

Awtomenzil

Berzeňňi

65 km140 min15 min

78

TeIeradioýaýIymlar merkezi

Köpetdag şaýoly

21 km50 min25 min

69

Parahat 7

Asma ýoly

60 km100 min50 min

11

Parahat 7

Awtomenzil

62 km140 min15 min

43

Parahat 7

Arzuw

40 km100 min33 min

27

Parahat 7

Arzuw

37 km90 min45 min

22

Parahat 7

Howa menzil

47 km120 min9 min

18

Parahat 7

Howa menzil

47 km130 min14 min