Ugurlar

Şäher içi ugurlar
Ugur NomeriUgramaly nokadyBarmaly nokadyUgruň uzynlygyBir aýlaw wagtyMeýilnama boýunça çykyşÇyzgyda görkez

43

Parahat 7

Arzuw

40 km100 min33 min

37

Wokzal

Kardiologiýa merkezi

41 km100 min33 min

55

Wokzal

Älem medeni merkezi

37 km100 min14 min

33

Wokzal

Awtomenzil

40 km100 min33 min

57

Awtokombinat

Älem medeni merkezi

41 km100 min12 min

69

Parahat 7

Asma ýoly

60 km100 min50 min

72

Wokzal

Parahat 7

34.2 km100 min20 min

32

Awtokombinat

Kardiologiýa merkezi

36.5 km90 min15 min

34

Wokzal

Kardiologiýa merkezi

33 km90 min30 min

31

Teke bazar

Garadamak

31.4 km90 min9 min

27

Parahat 7

Arzuw

37 km90 min45 min

26

Parahat 7

Teke bazar

26.3 km90 min12 min

25

Büzmeýin

Gurtly

54 km90 min45 min

53

Teke bazar

Awtomenzil

50 km90 min18 min

16

Teke bazar

Berzeňňi

37 km90 min15 min

9

Awtokombinat

Bitaraplyk Bina

33 km90 min7 min

8

Teke bazar

Kardiologiýa merkezi

37.7 km90 min10 min

4

Teke bazar

Arzuw

29 km90 min15 min

1

Awtokombinat

Howa menzil

22 km90 min10 min

2

Teke bazar

Şor

23 km80 min16 min