Ugurlar

Şäher içi ugurlar
Ugur NomeriUgramaly nokadyBarmaly nokadyUgruň uzynlygyBir aýlaw wagtyMeýilnama boýunça çykyşÇyzgyda görkez

56

Gurtly

Älem medeni merkezi

58 km130 min16 min

51

Teke bazar

Herrikgala

51 km130 min32 min

18

Parahat 7

Howa menzil

47 km130 min14 min

23

Parahat 7

Gurtly

50 km130 min9 min

62

Teke bazar

Büzmeýin

60 km130 min9 min

22

Parahat 7

Howa menzil

47 km120 min9 min

14

Teke bazar

Parahat 7

42.4 km120 min6 min

58

Howa menzil

Älem medeni merkezi

55 km120 min13 min

96

Teke bazar

Täze Zaman

71 km120 min30 min

38

Awtokombinat

Teke bazar

33 km120 min10 min

17

Awtokombinat

Awtomenzil

50 km120 min9 min

47

Teke bazar

Awtomenzil

56.6 km120 min15 min

35

Awtokombinat

Saglyk ýoly

58 km120 min13 min

49

Teke bazar

Eks.baza

34 km110 min36 min

46

Gurtly

Parahat 4

44 km110 min22 min

20

Wokzal

Saglyk ýoly

49 km110 min13 min

28

Awtokombinat

Gurtly

39 km110 min4 min

21

Teke bazar

Saglyk ýoly

51 km110 min13 min

50

Teke bazar

Bagyr

38.6 km100 min25 min

77

Awtokombinat

Teke bazar

36 km100 min10 min