Ugurlar

Şäher içi ugurlar
Ugur NomeriUgramaly nokadyBarmaly nokadyUgruň uzynlygyBir aýlaw wagtyMeýilnama boýunça çykyşÇyzgyda görkez

63

Teke bazar

Garadaşaýak

65 km140 min14 min

61

Teke bazar

Büzmeýin

65 km140 min10 min

60

Arzuw

Bekrewe

65 km140 min7 min

36

Awtomenzil

Berzeňňi

65 km140 min15 min

73

Parahat 7

Gurtly

66 km150 min10 min

15

Parahat 7

Gurtly

67 km150 min10 min

96

Teke bazar

Täze Zaman

71 km120 min30 min

64

Teke bazar

Täze Zaman

82 km160 min16 min

45

Teke bazar

Gökdere

84 km160 min20 min

48

Büzmeýin

Awtomenzil

103 km180 min45 min

3

Awtokombinat

Täze Zaman

108 km170 min24 min