Ugurlar

Şäher içi ugurlar
Ugur NomeriUgramaly nokadyBarmaly nokadyUgruň uzynlygyBir aýlaw wagtyMeýilnama boýunça çykyşÇyzgyda görkez

9

Awtokombinat

Bitaraplyk Bina

33 km90 min7 min

10

Awtokombinat

Bagyr

61 km140 min6 min

12

Awtokombinat

Gurtly

34 km70 min23 min

13

Awtokombinat

Gurtly

57 km140 min7 min

57

Awtokombinat

Älem medeni merkezi

41 km100 min12 min

17

Awtokombinat

Awtomenzil

50 km120 min9 min

19

Awtokombinat

Kardiologiýa merkezi

28 km80 min7 min

28

Awtokombinat

Gurtly

39 km110 min4 min

30

Awtokombinat

Gurtly

48.8 km140 min12 min

38

Awtokombinat

Teke bazar

33 km120 min10 min

32

Awtokombinat

Kardiologiýa merkezi

36.5 km90 min15 min