Ugurlar

Şäher içi ugurlar
Ugur NomeriUgramaly nokadyBarmaly nokadyUgruň uzynlygyBir aýlaw wagtyMeýilnama boýunça çykyşÇyzgyda görkez

27

Parahat 7

Arzuw

37 km90 min45 min

5

Teke bazar

Arzuw

22 km70 min17 min

4

Teke bazar

Arzuw

29 km90 min15 min

10

Awtokombinat

Bagyr

61 km140 min6 min

50

Teke bazar

Bagyr

38.6 km100 min25 min

34

Wokzal

Kardiologiýa merkezi

33 km90 min30 min

32

Awtokombinat

Kardiologiýa merkezi

36.5 km90 min15 min

42

Gurtly

Kardiologiýa merkezi

50 km130 min11 min

37

Wokzal

Kardiologiýa merkezi

41 km100 min33 min

8

Teke bazar

Kardiologiýa merkezi

37.7 km90 min10 min

19

Awtokombinat

Kardiologiýa merkezi

28 km80 min7 min

72

Wokzal

Parahat 7

34.2 km100 min20 min

14

Teke bazar

Parahat 7

42.4 km120 min6 min

59

Teke bazar

Köpetdag şaýoly

31 km70 min23 min

78

TeIeradioýaýIymlar merkezi

Köpetdag şaýoly

21 km50 min25 min

36

Awtomenzil

Berzeňňi

65 km140 min15 min

16

Teke bazar

Berzeňňi

37 km90 min15 min

11

Parahat 7

Awtomenzil

62 km140 min15 min

7

Teke bazar

Awtomenzil

37.2 km80 min10 min

53

Teke bazar

Awtomenzil

50 km90 min18 min