Ugurlar

Şäher içi ugurlar
Ugur NomeriUgramaly nokadyBarmaly nokadyUgruň uzynlygyBir aýlaw wagtyMeýilnama boýunça çykyşÇyzgyda görkez

51

Teke bazar

Herrikgala

51 km130 min32 min

50

Teke bazar

Bagyr

38.6 km100 min25 min

49

Teke bazar

Eks.baza

34 km110 min36 min

47

Teke bazar

Awtomenzil

56.6 km120 min15 min

63

Teke bazar

Garadaşaýak

65 km140 min14 min

64

Teke bazar

Täze Zaman

82 km160 min16 min

96

Teke bazar

Täze Zaman

71 km120 min30 min

21

Teke bazar

Saglyk ýoly

51 km110 min13 min

53

Teke bazar

Awtomenzil

50 km90 min18 min

45

Teke bazar

Gökdere

84 km160 min20 min

16

Teke bazar

Berzeňňi

37 km90 min15 min

62

Teke bazar

Büzmeýin

60 km130 min9 min

14

Teke bazar

Parahat 7

42.4 km120 min6 min

8

Teke bazar

Kardiologiýa merkezi

37.7 km90 min10 min

7

Teke bazar

Awtomenzil

37.2 km80 min10 min

5

Teke bazar

Arzuw

22 km70 min17 min

4

Teke bazar

Arzuw

29 km90 min15 min

46

Gurtly

Parahat 4

44 km110 min22 min

82

Gurtly

Altyn köl-3

31 km50 min50 min

75

Gurtly

Awtomenzil

44 km80 min26 min