Ugurlar

Şäher içi ugurlar
Ugur NomeriUgramaly nokadyBarmaly nokadyUgruň uzynlygyBir aýlaw wagtyMeýilnama boýunça çykyşÇyzgyda görkez

14

Teke bazar

Parahat 7

42.4 km120 min6 min

16

Teke bazar

Berzeňňi

37 km90 min15 min

21

Teke bazar

Saglyk ýoly

51 km110 min13 min

31

Teke bazar

Garadamak

31.4 km90 min9 min

47

Teke bazar

Awtomenzil

56.6 km120 min15 min

49

Teke bazar

Eks.baza

34 km110 min36 min

50

Teke bazar

Bagyr

38.6 km100 min25 min

51

Teke bazar

Herrikgala

51 km130 min32 min

74

Teke bazar

Büzmeýin

58 km140 min15 min

59

Teke bazar

Köpetdag şaýoly

31 km70 min23 min

61

Teke bazar

Büzmeýin

65 km140 min10 min

62

Teke bazar

Büzmeýin

60 km130 min9 min

63

Teke bazar

Garadaşaýak

65 km140 min14 min

64

Teke bazar

Täze Zaman

82 km160 min16 min

96

Teke bazar

Täze Zaman

71 km120 min30 min

53

Teke bazar

Awtomenzil

50 km90 min18 min

45

Teke bazar

Gökdere

84 km160 min20 min

42

Gurtly

Kardiologiýa merkezi

50 km130 min11 min

46

Gurtly

Parahat 4

44 km110 min22 min

56

Gurtly

Älem medeni merkezi

58 km130 min16 min