Ugurlar

Şäher içi ugurlar
Ugur NomeriUgramaly nokadyBarmaly nokadyUgruň uzynlygyBir aýlaw wagtyMeýilnama boýunça çykyşÇyzgyda görkez

1

Awtokombinat

Howa menzil

22 km90 min10 min

2

Teke bazar

Şor

23 km80 min16 min

3

Awtokombinat

Täze Zaman

108 km170 min24 min

4

Teke bazar

Arzuw

29 km90 min15 min

5

Teke bazar

Arzuw

22 km70 min17 min

6

Bagyr

Garadamak

59 km140 min12 min

7

Teke bazar

Awtomenzil

37.2 km80 min10 min

8

Teke bazar

Kardiologiýa merkezi

37.7 km90 min10 min

9

Awtokombinat

Bitaraplyk Bina

33 km90 min7 min

10

Awtokombinat

Bagyr

61 km140 min6 min

11

Parahat 7

Awtomenzil

62 km140 min15 min

12

Awtokombinat

Gurtly

34 km70 min23 min

13

Awtokombinat

Gurtly

57 km140 min7 min

14

Teke bazar

Parahat 7

42.4 km120 min6 min

15

Parahat 7

Gurtly

67 km150 min10 min

16

Teke bazar

Berzeňňi

37 km90 min15 min

17

Awtokombinat

Awtomenzil

50 km120 min9 min

18

Parahat 7

Howa menzil

47 km130 min14 min

19

Awtokombinat

Kardiologiýa merkezi

28 km80 min7 min

20

Wokzal

Saglyk ýoly

49 km110 min13 min