Habarlar

19-05-2021 Habarlar

Hormatly ýolagçylar!

09-05-2021 Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti Beýik Watançylyk Urşuň 76 ýyllygy mynasybetli geçirilen dabaralara gatnaşdy

Şu gün ýurdumyzda umumyhalk baýramçylygy — 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 76 ýyllygy bellenildi. “Halk hakydasy” ýadygärlikler toplumynda geçirilen gül goýmak...

08-05-2021 Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlaryny Gadyr gijesi bilen gutlady

Mähriban halkym!  Eziz watandaşlar!

06-05-2021 Habarlar

Hormatly ýolagçylar!

06-05-2021 Habarlar

Hormatly Ýolagçylar!

01-05-2021 Habarlar

Hormatly ýolagçylar!

13-01-2021 Habarlar

Hormatly ýolagçylar!

26-12-2020 Habarlar

Hormatly ýolagçylar!

03-12-2020 Habarlar

“D” derejesi boýunça okuwa çagyrýarys!

2020-nji ýylyň 3-31-nji dekabr aralygynda

06-11-2020 Habarlar

Halkara ulag we üstaşyr geçelgesini döretmek hakynda

Eýran Yslam Respublikasynyň, Oman Soltanlygynyň, Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň

06-11-2020 Habarlar

2020-nji ýylyň 6-njy noýabryndan

34-nji “Wokzal – Kardiologiýa merkezi” we 37-nji “Wokzal – Kardiologiýa merkezi”

06-11-2020 Habarlar

2020-nji ýylyň 7-nji noýabryndan

41-nji «Awtokombinat – Kardiologiýa ylmy kliniki merkezi», 54-nji «Wokzal – Bagyr» we 79-njy «Parahat – Kardiologiýa ylmy kliniki merkezi»

02-11-2020 Habarlar

Üýtgeşmeleriň girizilýändigini Siziň dykgatyňyza ýetirýär

46-njy «Gurtly – Wokzal» we 88-nji «Awtokombinat – Wokzal» 2020-nji ýylyň 2-nji noýabryndan