Taýwanyň ilkinji doly awtomatlaşdyrylan konteýner terminaly işe girizildi

Taýwanyň halkara portlar korporasiýasy hem-de «Evergreen» kompaniýasy Kaohsiung portunda Taýwanyň ilkinji doly awtomatlaşdyrylan konteýner terminalynyň işe girizilendigini habar berdiler.

Terminalyň umumy uzynlygy 2,4 kilometr bolan bäş sany gämi duralgasy bar. Gämi duralgasynyň diwarynyň çuňlugy 18 metrdir. Duralga bir wagtyň özünde 24,000 TEU kuwwatly dört konteýnerleri gatnadyjy gämileri we iki sany fider konteýnerleri gatnadyjy gämisini almaga mümkinçilik berýär.

«Evergreen-iň» habaryna görä, terminal bir wagtyň özünde 89,2 müň ýüklenen we 43,6 müň boş konteýner ýerleşdirmäge ukyply. Bu döwrebap gurluşyň umumy meýdany 149 gektar barabardyr.