BILDIRIŞ 

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanynda Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň “Türkmenawtoulaglary” agentliginiň Aşgabatdaky awtoulag kärhanasy işgärleriniň gündelik iş tertibini awtomatlaşdyrmak we sanlylaşdyrmak boýunça, degişli ugurda iş alyp barýan edara-kärhanalaryň tekliplerine garaşýar. Giňişleýin maglumat üçin görkezilen belgilere jaň edip bilersiňiz: 76-04-93; 76-02-56; 76-04-36