Täze ýyl agşamy Aşgabatdaky awtobuslaryň hereket tertibi üýtgediler

 Ilata ýokary hilli awtoulag hyzmatlaryny hödürlemek maksady bilen Aşgabat şäherinde Täze ýyl gijesinde jemgyýetçilik awtobuslary şäheriçi ugurlar boýunça 31-nji dekabrda irden sagat 6:00-dan — 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda sagat 02:00-a çenli hereket eder.

Bu barada «Нейтральный Туркменистан» gazetiniň şu günki sanynda habar berilýär.

31-nji dekabrda we 1-nji ýanwarda Aşgabatda şäheriçi jemgyýetçilik awtobuslarynyň tölegsiz boljakdygyny ýatladýarys.