“D” derejesi boýunça okuwa çagyrýarys!

“Türkmenawtoulaglary” agentliginiň, Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasynyň  awtobuslary dolandyrmak üçin sürüji bolup işlemäge isleg bildirýän raýatlar işe çagyrylýar!

Şeýle hem awtobuslary dolandyrmaga sürüjilik şahadatnamasynda “D” derejesi bolmadyk, ýöne agzalan iş orunlarynda işlemeklige isleg bildirýän raýatlary şol agentligiň Awtomobil mekdepleriniň birleşigi tarapyndan şertli esasda tölegsiz (mugt) okadyljak “D” derejesi boýunça okuwa çagyrýarys!

Okuwlara ýazylşyk 2020-nji ýylyň 3-31-nji dekabr aralygynda ýazylşyga  kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin salgylarymyz: Aşgabat şäheri Bagtyýarlyk etrap, Türkmenistanyň gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýolynyň ugry.


Telefon belgilerimiz: 44-33-19, 44-33-20, 44-33-11