Halkara awtoulag gatnawlary boýunça türkmen-özbek bilelikdäki toparynyň mejlisi geçirildi

2020-nji ýylyň 19-njy maýynda Aşgabatda Halkara awtoulag gatnawlary boýunça türkmen-özbek bilelikdäki toparynyň nobatdaky üçünji mejlisi onlaýn görnüşinde geçirildi.

Duşuşyk Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň ugurdaş ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylarynyň orunbasarlarynyň derejesinde geçdi.

Wideokonferensiýa görnüşinde geçirilen mejlisde iki ýurduň döwlet serhetlerinden demirýol we awtoulag ýükleriniň daşalmagy we üstaşyr geçirilmegi babatyndaky özarahereketleriň guralynyň işjeňleşdirilmegi dogrusynda pikirler alyşyldy. Bu ugurda taraplar şeýle-de harytlaryň bökdençsiz üpjünçiligi, şol sanda azyk howpsuzlygynyň üpjün edilmeginde taraplaryň sazlaşykly hereketleriniň ýola goýulmagynyň meselelerini hem ara alyp