نوروز ییلالی از Ak Bugday etrap از ولایت Akhal در امتداد مسیرهای شماره 75 ، اتوکومبینات-نوروز ییللی و شماره 82 ، ایستگاه-نوروز ییلاسی

ساکنین عزیز و میهمانان عشق آباد!

آژانس "ترکمناو التولاگلاری" به شما اطلاع می دهد که در ارتباط با روز ملی بهار نوروز که در این کشور با علامت "ترکمنستان زادگاه بی طرفی" است با هدف ارائه خدمات با کیفیت و فرهنگی به مردم و میهمانان عشق آباد ، از هفدهم در تاریخ 24 مارس ، 2020 حمل و نقل منظم مسافر به محل نوروز ییللاس منطقه آگ بوگدی منطقه آخال در مسیرهای شماره 75 مسیر یاتاشی اتوکومبینات - نوروز و پلاک 82 ووکسال-نوروز انجام خواهد شد. Yalasy ، و تاکسی 24 ساعته در روز کار می کند.
تلفن برای سوالات:

28-58-15؛ 28-60-34؛ 76-00-04؛ 76-12-65 (با اتوبوس)؛

76-05-01؛ 76-05-02؛ 76-05-03 (با تاکسی مسافر)