مسافران عزیز!

این طرح از صادرات شرکت کنندگان از اقدامات در جلسه سال نو از مرکز فرهنگی و سرگرم کننده " علم"

تعطیلات سال نو به منظور ارائه با کیفیت بالا و فرهنگی حمل و نقل خدمات به مردم حرکت اتوبوس ها در مسیرهای شهری در شهرهای عشق آباد و مریم Turkmenabad, Dashoguz, Balkanabad و ترکمنستان و همچنین در مسیرهای حومه از عشق آباد به شهرستانها از Geok-Tepe و اننو انجام خواهد شد از 05:00 am در 31.12.2019 به 03:00 am در 01.01.2020. توسط تلفن های زیر:

عشق آباد-با اتوبوس (+99312) 28-58-15, 28-60-30, 28-60-80, با تاکسی 76-05-01, 76-05-02, 76-05-03;

ج. مری– (+993522) 7-96-22, 5-61-99, 5-60-12;

این شهرستان از ترکمنستان (+993422) 6-29-11, 6-34-37;

شهرستان داشوگوز – (+993322) 6-62-87, 6-07-04;

این شهرستان از بالکان - – + 993222) 6-79-06, 6-66-06;

ترکمنستان - (+993243) 4-79-24, 4-79-35.   

پس از پایان مراسم جشن در اصلی درخت کریسمس در جبهه فرهنگی و سرگرمی مرکز "Alem" اتوبوس شهر را انجام حمل و نقل مسافر از Archabil خیابان در امتداد مسیرهای مشخص شده در طرح به شرح زیر است.