Traffic schedule

ugruň ady awtobusyň sany hepdäniň ugraýan wagty barýan wagty
1 Aşgabat-Mary 5 Her gün 06:30 13:30
07:30 14:30
08:00 15:00
08:30 15:30
09:30 16:30
2 Mary-Aşgabat 5 Her gün 09:00 16:00
10:00 17:00
13:30 20:30
14:30 21:30
15:00 22:00
3 Aşgabat-Baýramaly 2 Her gün 06:00 13:30
09:00 16:30
4 Baýramaly-Aşgabat 2 Her gün 08:00 15:30
13:30 21:00
5 Aşgabat-Türkmenbaşy 1 sişenbe 10:00 21:00
penşenbe 10:00 21:00
şenbe 10:00 21:00
6 Türkmenbaşy-Aşgabat 1 çarşenbe 09:00 20:00
anna 09:00 20:00
ýekşenbe 09:00 20:00
7 Aşgabat-Mollagara 1 duşenbe 08:00 18:00
çarşenbe 08:00 18:00
anna 08:00 18:00
8 Mollagara-Aşgabat 1 sişenbe 09:00 19:00
penşenbe 09:00 19:00
şenbe 09:00 19:00
9 Aşgabat-Türkmenabat 1 duşenbe 07:00 18:30
çarşenbe 07:00 18:30
anna 07:00 18:30
10 Türkmenabat-Aşgabat 1 sişenbe 08:00 19:30
penşenbe 08:00 19:30
şenbe 08:00 19:30
11 Aşgabat-Tejen 10 Her gün 08:00 12:00
09:00 13:00
10:00 14:00
11:00 15:00
12:00 16:00
13:00 17:00
14:00 18:00
15:00 19:00
16:00 20:00
17:00 21:00
12 Tejen-Aşgabat 10 Her gün 07:00 11:00
08:00 12:00
09:00 13:00
10:00 14:00
11:00 15:00
12:00 16:00
13:00 17:00
14:00 18:00
15:00 19:00
16:00 20:00
13 Aşgabat-Babadaýhan 2 Her gün 10:00 14:50
16:00 20:50
14 Babadaýhan-Aşgabat Her gün 15:00 19:50
08:00 12:50
1 Mary-Baýramaly 5 Her gün 6:30 7:15
6:50 7:35
7:10 7:55
7:30 8:15
7:50 8:35
2 Baýramaly-Mary 5 Her gün 7:50 8:35
8:10 8:55
8:30 9:15
8:50 9:35
9:10 9:55
3 Mary-Sakarçäge 7 Her gün 6:00 6:40
6:20 7:00
6:40 7:20
7:00 7:40
7:20 8:00
7:40 8:20
8 8:40
4 Sakarçäge-Mary 7 Her gün 7:00 7:40
7:20 8:00
7:40 8:20
8:00 8:40
8:20 9:00
8:40 9:20
9:00 9:40
5 Mary-Murgap 5 Her gün 6:10 6:40
6:30 7:00
6:50 7:20
7:10 7:40
7:30 8:00
6 Murgap-Mary 5 Her gün 7:00 7:40
7:20 8:00
7:40 8:20
8:00 8:40
8:30 9:10
7 Mary-Şatlyk 5 Her gün 6:10 7:00
6:30 7:20
6:50 7:40
7:10 8:00
7:30 8:20
8 Şatlyk-Mary 5 Her gün 7:00 7:40
7:20 8:00
7:40 8:20
8:00 8:40
8:30 9:10
9 Mary-Wekilbazar 5 Her gün 6:10 6:40
6:30 7:00
6:50 7:20
7:10 7:40
7:30 8:00
10 Wekilbazar-Mary 5 Her gün 7:00 7:40
7:20 8:00
7:40 8:20
8:00 8:40
8:30 9:10
11 Mary-Ýolöten 2 Her gün 7:30 8:50
8:30 9:50
12 Ýolöten-Mary 2 Her gün 9:30 10:50
10:30 11:50
13 Mary-D/b-Nyýazow 5 Her gün 6:10 6:50
6:30 7:10
6:50 7:30
7:10 7:50
7:30 8:10
14 D/b-Nyýazow-Mary 5 Her gün 7:00 7:40
7:20 8:00
7:40 8:20
8:00 8:40
8:30 9:10
15 Mary D/b-Hakykat 1 Her gün 6:00 6:45
16 D/b-Hakykat-Mary 1 Her gün 7:00 7:45
17 Mary-D/b Mekan 2 Her gün 6:00 6:45
6:30 7:15
18 D/b Mekan-Mary 2 Her gün 7:00 7:45
7:30 8:15
19 Mary-D/b Türkmenistan 1 Her gün 6:10 6:40
20 D/b Türkmenistan-Mary 1 Her gün 6:50 7:30
21 Mary-D/b Goňur 3 Her gün 6:30 7:30
7:00 8:00
7:30 8:30
22 Mary- Kümüşçi oba 1 Her gün 5:50 7:05
23 Mary-D/b Baýramaly 1 Her gün 5:50 7:20
24 D/b Baýramaly-Mary 1 Her gün 7:30 9:30
25 Mary-D/b Keseýap 1 Her gün 5:50 6:35
26 D/b Keseýap-Mary 1   6:40 8:30
27 Mary-D/b Täzedurmuş 3 Her gün 6:15 6:55
6:45 7:25
7:15 7:55
28 D/b Täzedurmuş-Mary 3 Her gün 7:00 7:40
7:30 8:10
8:00 8:40
29 Mary-Köp ugurly Söwda bazary 6 Her gün 6:12 6:42
6:24 6:56
6:36 7:06
6:48 7:18
7:00 7:30
7:12 7:42
30 Köp ugurly Söwda bazary -Mary 6 Her gün 6:47 7:17
7:01 7:31
7:11 7:41
7:23 7:53
7:35 8:05
7:47 8:17
31 Mary-Oguzhan 1 Her gün 7:30 9:05
32 Oguzhan-Mary 1 Her gün 11:00 12:35
33 Mary-Serhetabat 2 Her gün 12:00 18:00
15:00 21:00
34 Serhetabat-Mary 2 Her gün 6:00 12:00
12:00 18:00
35 Mary-Türkmenabat 2 Her gün 10:00 15:00
15:30 20:30
36 Mary-Tagtabazar 2 Her gün 13:30 17:30
6:00 10:00
37 Mary-Deňizhan 2 Her gün 8:00 10:00
13:00 15:00
38 Deňizhan-Mary 2 Her gün 10:00 12:00
16:00 18:00
39 Mary-Altynsähra 2 Her gün 6:30 8:30
15:00 17:00
40 Altynsähra-Mary 2 Her gün 9:00 10:50
7:00 8:55
41 №4 Awtomenzil Mary-1 1 Her gün 6:30 7:00
42 Mary  №4 Awtomenzil 1 Her gün 7:00 7:30
1 Balkanabat-Jebel 1 Her gün 7:00 07:30
08:30 09:00
10:00 10:30
14:00 14:30
15:30 16:00
17:00 17:30
18:30 19:00
2 Jebel-Balkanabat 1 Her gün 07:45 08:15
09:15 09:45
10:45 11:15
14:45 15:15
16:15 16:45
17:45 18:15
19:15 19:45
3 Balkanabat-Gumdag 1 Her gün 07:15 08:00
10:15 11:00
12:15 13:00
4 Gumdag-Balkanabat 1 Her gün 08:15 09:00
11:15 12:00
13:15 14:00
5 Balkanabat-Hakberahun 1 Anna 09:00 10:30
6 Hakberahun-Balkanabat 12:30 14:00
7 Balkanabat-Ajyguýy 1 sişenbe               penşenbe                 şenbe 15:00 17:30
8 Ajyguýy-Balkanabat 07:00 09:30
9 Balkanabat-Ykbyk 1 duşenbe             çarşenbe                 anna 14:00 16:30
10 Ykbyk-Balkanabat 07:00 09:30
11 Balkanabat-Madaw 1 Her gün 07:30 11:30
14:00 18:00
12 Madaw-Balkanabat 1 Her gün 07:00 11:00
13:00 17:00
13 Balkanabat-Hazar 1 Her gün 14:00 16:20
14 Hazar-Balkanabat 08:00 10:20
15 Balkanabat-Garadegiş 1 Her gün 07:30 15:30
16 Garadegiş-Balkanabat 1 Her gün 07:00 14:00
17 Balkanabat-Oboý 1 duşenbe                sişenbe              penşenbe                             anna                 şenbe                ýegşenbe 14:30 16:30
18 Oboý-Balkanabat-Oboý 07:00 09:00
19 Balkanabat-Gürji 1 sişenbe              penşenbe            şenbe                ýegşenbe 14:00 16:30
20 Gürji-Balkanabat 07:00 09:30
21 Balkanabat-Düwünçi 1 duşenbe             çarşenbe                 anna                 ýegşenbe 15:00 17:00
22 Düwünçi-Balkanabat 07:00 09:00
23 Balkanabat-Etrek 1 Her gün 07:50 17:50
24 Etrek-Balkanabat 1 08:00 18:00
25 Balkanabat-Türkmenbaşy 1 Her gün 09:00 11:30
26 Türkmenbaşy-Balkanabat 1 15:00 17:30
27 Balkanabat-Gyzylgaýa 1 penşenbe            ýegşenbe 09:00 18:00
28 Gyzylgaýa-Balkanabat 07:00 16:00
29 Balkanabat-Esenguly 1 Her gün 08:00 12:00
30 Esenguly-Balkanabat 1 07:00 11:00
31 Balkanabat-Şahman 1 duşenbe          çarşenbe      penşenbe                                                         anna                 şenbe                ýegşenbe 12:50 14:50
32 Şahman-Balkanabat 08:00 10:00
33 Balkanabat-Gamyşylja 1 duşenbe            sişenbe         çarşenbe                                                               anna                 şenbe                ýegşenbe 14:00 17:00
34 Gamyşylja-Balkanabat 07:00 10:00
35 Balkanabat-Gögerendag 1 duşenbe          çarşenbe      penşenbe                                                         anna                 şenbe                ýegşenbe 15:00 17:45
36 Gögerendag-Balkanabat 07:00 09:45
37 Balkanabat-Hudaýberdi 1 duşenbe          çarşenbe                   anna                      şenbe  15:00 17:30
38 Hudaýberdi-Balkanabat 07:00 09:30
39 Balkanabat-Ýasga 1 duşenbe            sişenbe           penşenbe                                                         anna                ýegşenbe 15:00 17:30
40 Ýasga-Balkanabat 07:30 10:00
41 Balkanabat-Ajyýap 1 Her gün 08:00 13:00
42 Ajyýap-Balkanabat 07:00 12:00
Daşoguz welaýaty
1 Daşoguz-Boldumsaz 5 Her gün 07:00 08:30
07:30 09:00
08:00 09:30
08:30 10:00
09:00 10:30
2 Boldumsaz-Daşoguz 2 Her gün 07:30 09:30
08:00 10:00
3 Daşoguz-Gubadag 5 Her gün 06:50 07:50
07:10 08:10
07:30 08:30
07:50 08:50
08:10 09:10
4 Gubadag-Daşoguz 2 Her gün 07:10 08:30
07:30 08:50
5 Daşoguz-Görogly 6 Her gün 06:50 07:50
07:10 08:10
07:30 08:30
07:50 08:50
08:10 09:10
08:30 09:30
6 Görogly-Daşoguz 1 Her gün 07:00 18:20
7 Daşoguz-Gurbansoltan eje-Akdepe 3 Her gün 07:40 09:40
08:20 10:20
09:00 11:00
8 Akdepe-Gurbansoltan eje-Daşoguz 5 Her gün 07:00 09:40
07:40 10:20
08:20 11:00
09:00 11:40
09:40 12:20
9 Daşoguz-Gurbansoltan eje 3 Her gün 06:50 07:50
07:10 08:10
07:30 08:30
10 Gurbansoltan eje-Daşoguz 3 Her gün 06:50 07:50
07:10 08:10
07:30 08:30
11 Daşoguz-Altyn ýol geňeşligi 2 Her gün 06:30 07:05
07:05 07:40
12 Daşoguz-Döwletli d/b 1 Her gün 06:30 07:00
13 Daşoguz-Garadaşly obasy 3 Her gün 06:30 07:10
07:00 07:40
07:30 08:10
14 Daşoguz-Magtymguly d/b 2 Her gün 06:30 07:20
07:20 08:10
15 Daşoguz-Nowaýy d/b-Şatlyk d/b 2 Her gün 06:30 07:00
07:00 07:30
16 Daşoguz-S.Rozmetow d/b 1 Her gün 06:30 07:10
17 Daşoguz-Dostluk d/b 1 Her gün 06:30 07:40
18 Daşoguz-Nowbahar d/b-Jemşit obasy 2 Her gün 06:40 07:20
07:20 08:00
19 Daşoguz-Nowaýy-Gamyşgak obasy 1 Her gün 06:30 07:05
20 Daşoguz-S.Rozmetow d/b-Pagtaçy obasy 1 Her gün 06:30 07:05
21 Daşoguz-Nowbahar d/b-Täze ýol obasy 1 Her gün 06:30 07:00
22 Daşoguz-Bossan d/b-A.Nowaýy obasy 1 Her gün 06:30 07:00
23 Daşoguz-S.Rozmetow d/b-Nowruz obasy 1 Her gün 06:30 07:00
24 Daşoguz-Gülüstan-Öwezaly obasy 1 Her gün 06:30 07:00
25 Daşoguz-S.Nyýazow  4 Her gün 06:50 07:40
07:10 08:00
07:30 08:20
07:50 08:40
26 Daşoguz-Gülüstan-Ý.Ahmedow obasy 1 Her gün 06:50 07:30
27 Daşoguz-Bossan d/b-Panahan 1 Her gün 06:50 07:30
28 Daşoguz-J.Hudaýberdiýew 1 Her gün 06:45 07:15
29 Daşoguz-Diýar d/b-Aýak Ketli 1 Her gün 06:50 07:20
30 Daşoguz-Onkologiýa hassahana-Diýar d/b 1 Her gün 06:50 07:20
31 Daşoguz-Biruni d/b 1 Her gün 07:00 07:25
32 Gurbansoltan eje-Andalyp d/b-Ak.Altyn d/b-Daşoguz 2 Her gün 06:30 07:50
07:00 08:20
33 Gurbansoltan eje-Agzybirlik d/b-Daşoguz 1 Her gün 06:30 07:50
34 Gurbansoltan eje-S.Çerkezow-Aşgabat d/b-Daşoguz 1 Her gün 06:40 08:20
35 Gurbansoltan eje-M.Garlyýew-Muzeý-Daşoguz 1 Her gün 06:50 07:50
36 Gurbansoltan eje-M.Garlyýew-Polatly obasy-Daşoguz 1 Her gün 06:40 07:55
37 G eje-Agzybirlik-Sabyrly obasy-Daşoguz 1 Her gün 06:30 07:50
38 Görogly-Yzmykşir-Daşoguz 1 Her gün 06:10 07:30
39 Daşoguz-Köneürgenç 2 Her gün 08:00 10:00
09:00 11:00
11:00 13:00
12:00 14:00
40 Köneürgenç-Daşoguz 1 Her gün 09:00 11:00
12:00 14:00
41 Daşoguz-Ruhubelent-Tüniderýa 1 Her gün 07:00 10:00
14:00 17:00
1 Daşoguz-Boldumsaz 5 Her gün 07:00 08:30
07:30 09:00
08:00 09:30
08:30 10:00
09:00 10:30
2 Boldumsaz-Daşoguz 2 Her gün 07:30 09:30
08:00 10:00
3 Daşoguz-Gubadag 5 Her gün 06:50 07:50
07:10 08:10
07:30 08:30
07:50 08:50
08:10 09:10
4 Gubadag-Daşoguz 2 Her gün 07:10 08:30
07:30 08:50
5 Daşoguz-Görogly 6 Her gün 06:50 07:50
07:10 08:10
07:30 08:30
07:50 08:50
08:10 09:10
08:30 09:30
6 Görogly-Daşoguz 1 Her gün 07:00 18:20
7 Daşoguz-Gurbansoltan eje-Akdepe 3 Her gün 07:40 09:40
08:20 10:20
09:00 11:00
8 Akdepe-Gurbansoltan eje-Daşoguz 5 Her gün 07:00 09:40
07:40 10:20
08:20 11:00
09:00 11:40
09:40 12:20
9 Daşoguz-Gurbansoltan eje 3 Her gün 06:50 07:50
07:10 08:10
07:30 08:30
10 Gurbansoltan eje-Daşoguz 3 Her gün 06:50 07:50
07:10 08:10
07:30 08:30
11 Daşoguz-Altyn ýol geňeşligi 2 Her gün 06:30 07:05
07:05 07:40
12 Daşoguz-Döwletli d/b 1 Her gün 06:30 07:00
13 Daşoguz-Garadaşly obasy 3 Her gün 06:30 07:10
07:00 07:40
07:30 08:10
14 Daşoguz-Magtymguly d/b 2 Her gün 06:30 07:20
07:20 08:10
15 Daşoguz-Nowaýy d/b-Şatlyk d/b 2 Her gün 06:30 07:00
07:00 07:30
16 Daşoguz-S.Rozmetow d/b 1 Her gün 06:30 07:10
17 Daşoguz-Dostluk d/b 1 Her gün 06:30 07:40
18 Daşoguz-Nowbahar d/b-Jemşit obasy 2 Her gün 06:40 07:20
07:20 08:00
19 Daşoguz-Nowaýy-Gamyşgak obasy 1 Her gün 06:30 07:05
20 Daşoguz-S.Rozmetow d/b-Pagtaçy obasy 1 Her gün 06:30 07:05
21 Daşoguz-Nowbahar d/b-Täze ýol obasy 1 Her gün 06:30 07:00
22 Daşoguz-Bossan d/b-A.Nowaýy obasy 1 Her gün 06:30 07:00
23 Daşoguz-S.Rozmetow d/b-Nowruz obasy 1 Her gün 06:30 07:00
24 Daşoguz-Gülüstan-Öwezaly obasy 1 Her gün 06:30 07:00
25 Daşoguz-S.Nyýazow  4 Her gün 06:50 07:40
07:10 08:00
07:30 08:20
07:50 08:40
26 Daşoguz-Gülüstan-Ý.Ahmedow obasy 1 Her gün 06:50 07:30
27 Daşoguz-Bossan d/b-Panahan 1 Her gün 06:50 07:30
28 Daşoguz-J.Hudaýberdiýew 1 Her gün 06:45 07:15
29 Daşoguz-Diýar d/b-Aýak Ketli 1 Her gün 06:50 07:20
30 Daşoguz-Onkologiýa hassahana-Diýar d/b 1 Her gün 06:50 07:20
31 Daşoguz-Biruni d/b 1 Her gün 07:00 07:25
32 Gurbansoltan eje-Andalyp d/b-Ak.Altyn d/b-Daşoguz 2 Her gün 06:30 07:50
07:00 08:20
33 Gurbansoltan eje-Agzybirlik d/b-Daşoguz 1 Her gün 06:30 07:50
34 Gurbansoltan eje-S.Çerkezow-Aşgabat d/b-Daşoguz 1 Her gün 06:40 08:20
35 Gurbansoltan eje-M.Garlyýew-Muzeý-Daşoguz 1 Her gün 06:50 07:50
36 Gurbansoltan eje-M.Garlyýew-Polatly obasy-Daşoguz 1 Her gün 06:40 07:55
37 G eje-Agzybirlik-Sabyrly obasy-Daşoguz 1 Her gün 06:30 07:50
38 Görogly-Yzmykşir-Daşoguz 1 Her gün 06:10 07:30
39 Daşoguz-Köneürgenç 2 Her gün 08:00 10:00
09:00 11:00
11:00 13:00
12:00 14:00
40 Köneürgenç-Daşoguz 1 Her gün 09:00 11:00
12:00 14:00
41 Daşoguz-Ruhubelent-Tüniderýa 1 Her gün 07:00 10:00
14:00 17:00
1 Türkmenabat-Azatlyk №21 1 Her gün 6:00 6:40
7:35 8:30
9:30 10:15
11:30 12:25
15:00 15:55
17:30 18:05
2 Azatlyk-Türkmenabat №21 1 Her gün 6:40 7:35
8:30 9:30
10:15 11:30
12:25 15:00
15:55 17:30
3 Hojiýew-Türkmenabat d/b №22 1 Her gün 6:30 7:15
8:00 8:40
9:30 11:00
12:00 12:30
14:30 15:30
4 Türkmenabat-Hojiýew d/b №22 1 Her gün 16:30 17:40
7:15 8:00
8:40 9:30
11:00 12:00
12:30 14:30
15:30 16:30
5 Türkmenabat-Lebap d/b №23 1 Her gün 17:20 18:00
Lebap d/b -Türkmenabat №23 1 Her gün 6:20 8:00
6 Türkmenabat-Ýassydepe d/b № 24 1 Her gün 6:00 6:25
9:30 10:25
12:30 13:20
15:00 15:50
17:30 18:10
7 Ýassydepe d/b-Türkmenabat № 24 1 Her gün 6:25 9:30
10:25 12:30
13:20 15:00
15:50 17:30
8 Parahat d/b-Türkmenabat №25 1 Her gün 6:20 7:30
8:20 10:00
10:45 12:30
13:15 15:30
16:15 17:30
9 Türkmenabat- Parahat d/b№25 1 Her gün 7:30 8:20
10:00 10:45
12:30 13:15
15:30 16:15
17:30 18:10
10 Türkmenabat-  Niýazowd/b №26 1 Her gün 6:10 9:00
7:00 11:20
10:30 13:30
12:30 15:00
14:30 17:20
11   Niýazowd/b-Türkmenabat- №26 1 Her gün 16:30 18:10
9:00 10:30
11:20 12:30
13:30 14:30
15:00 16:30
17:20 18:20
12 Ýalkym d/b-Türkmenabat- №26 A 1 Her gün 7:20 11:20
12:40 15:00
16:30 18:10
13 Türkmenabat-Ýalkym d/b №26 A 1 Her gün 11:20 12:40
15:00 16:30
18:10 19:30
14 Lebap Sakar etr -Türkmenabat№27 1 Her gün 6:20 8:10
6:40 10:00
7:00 12:00
9:20 13:30
12:00 16:30
13:50 17:30
15 Türkmenabat-Lebap -Sakar etr№27 1 Her gün 8:10 9:20
10:00 11:00
12:00 13:50
16:30 18:00
16 Garaşsyzlyk-D/b Azady -Belme-Türkmenabat-  № 28 1 Her gün 6:00 8:40
10:00 12:30
14:10 17:30
17 Türkmenabat-Garaşsyzlyk-D/b Azady -Belme  № 28 1 Her gün 8:40 10:00
12:30 14:10
17:30 19:00
18 Garaşsyzlyk-D/b Mekan-Türkmenabat -№29 1 Her gün 6:00 10:20
7:00 11:30
11:45 14:00
12:50 15:30
16:50 17:30
19 Türkmenabat -Garaşsyzlyk-D/b Mekan №29 1 Her gün 10:20 11:45
11:30 12:50
14:00 16:50
15:30 17:30
20 Sakar saherçe-Türkmenbatat №30 1 Her gün 6:30 7:30
7:00 8:00
Türkmenbatat -Sakar saherçe- №30 1 Her gün 17:00 18:00
18:00 19:00
21 Saýat-Türkmenbat №31 1 Her gün 7:00 10:00
14:30 13:45
16:30 18:00
22 Türkmenbat Saýat №31 1 Her gün 10:00 12:00
13:45 14:30
18:00 19:20
23 Garaşsyzlyk-Türkmenbat №32 1 Her gün 6:20 8:20
9:30 12:45
14:20 16:30
24 Türkmenbat Garaşsyzlyk №32 1 Her gün 8:20 9:30
12:45 14:20
16:30 18:00
25               Dänew-Türkmenabat- №33 1 Her gün 6:20 7:10
7:30 8:30
9:40 13:30
11:30 15:30
13:30 17:30
17:00 18:30
26  Türkmenabat-Dänew №33 1 Her gün 7:10 9:40
8:30 11:30
13:30 13:30
15:30 17:00
17:30 19:00
27 Saýat Awçy-Türkmenabat- N34 1 Her gün 7:20 8:30
28 Türkmenabat-Saýat Awçy N34 1 Her gün 17:10 18:30
29 Lebap d/b- Ýaşlar oba-Türkmenabat №49 1 Her gün 6:30 9:00
10:00 12:30
13:30 15:00
16:00 17:40
30 Türkmenabat-Lebap d/b- Ýaşlar oba №49 1 Her gün 9:00 10:00
12:30 13:30
15:00 16:00
17:40 18:20
31 Saýat- Bereket-Türkmenabat- №58 1 Her gün 6:00 8:00
32 Türkmenabat-Saýat- Bereket-- №58 1 Her gün 17:20 19:30
33 Magtymguly- Türkmenabat - №59 1 Her gün 6:10 9:30
10:50 13:20
14:40 18:00
34 Türkmenabat -Magtymguly  №59 1 Her gün 9:30 10:50
13:20 14:40
18:00 19:30
35 Farap-Türkmenabat 1 Her gün 6:30 10:00
13:00 15:00
36 Türkmenabat-Farap 1 Her gün 10:00 12:30
15:00 17:00
37 Dänew Göýnük oba-Türkmenabat- N63 1 Her gün 6:00 9:30
11:00 14:00
38 Türkmenabat-Dänew Göýnük oba N63 1 Her gün 9:30 11:30
14:00 16:00
39 Danew Zergomen-Türkmenabat N64 1 Her gün 5:45 8:30
40 Türkmenabat-Danew Zergomen N64 1 Her gün 18:30 20:00
41 Kerki -Türkmenbat  1 Her gün 5:30 9:00
42 Türkmenbat -Kerki  1 Her gün 12:00 15:00
43 Türkmenbat -Köýtendag 1 Her gün 11:00 17:00
44 Köýtendag-Türkmenbat  1 Her gün 5:30 10:30
45 Türkmenbat -Mary 1 Her gün 9:00 12:00
46 Mary-Türkmenbat 1 Her gün 13:00 17:00
47 Türkmenabat- Seýdi  1 Her gün 11:00 13:00
13:00 15:00
17:00 19:00
48  Seýdi- Türkmenabat  1 Her gün 6:30 8:30
7:00 9:00
14:00 16:00
49 Türkmenbat -Burdalyk   1 Her gün 14:00 18:00
50 Burdalyk - Türkmenbat  1 Her gün 6:00 10:00
51 Türkmenbat -Hojambaz  1 Her gün 9:00 13:00
52 Hojambaz -Türkmenbat  1 Her gün 8:00 12:00
53 Türkmenbat -Hojambaz-Pelwert-40 ýyllyk 1 Her gün 13:00 17:00
54 Hojambaz-Pelwert40 ýyllyk-Türkmenabat 1 Her gün 6:00 10:00
55 Türkmenbat -Üçkersen  1 Her gün 13:30 16:30
56 Üçkersen- Türkmenbat  1 Her gün 6:00 9:00
57 Türkmenbat -Farap Şatlyk  1 Her gün 12:00 14:00
58 Farap Şatlyk-Türkmenbat  1 Her gün 6:00 8:00