duralga banner

Säheriçi awtobus gatnawlar

Säheriçi awtobus gatnawlar

Şäherara awtobus gatnawlar

Awtobus biletlerini onlaýn gözlemek

taksi banner

Aşgabatda gümrükçiler bilen intellektual eýeçiligiň obýektleri babatynda okuw...

«Schmitt&Orlov Intellectual Property» kompaniýasynyň wekilleri tarapyndan Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň wekilleri üçin intellektual eýeçiligiň obýektiniň hukuk goragynyň üpjün edilmeginiň tejribesi babatynda wideoaragatnaşyk arkaly okuw geçirildi.

Halkara Nowruz güni mynasybetli täze awtobus ugry ýola goýuldy

«Milli bahar baýramy — Halkara Nowruz güni» mynasybetli baýramçylyk günlerinde 2023-nji ýylyň 18-nji martyndan başlap, 72-lik «Awtokombinat — Türkmeniň Ak öýi» ugry ýola goýulýandygyny habar berýäris.

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda hususyýetçiler bilen maslahat geçirildi

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda ýurduň eksport mümkinçiliklerini hem-de eksport edilýän harytlaryň görnüşlerini we möçberlerini artdyrmak boýunça Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň wekilleri bilen maslahat geçirildi.