duralga banner

Säheriçi awtobus gatnawlar

Säheriçi awtobus gatnawlar

Şäherara awtobus gatnawlar

Awtobus biletlerini onlaýn gözlemek

taksi banner

Türkmenistanyň Gyrgyz Respublikasyna eksporty 2,8 esse artdy

2022-nji ýylyň ýanwar — noýabr aýlarynda Türkmenistanyň we Gyrgyz Respublikasynyň arasyndaky söwda dolanyşygy ozalky ýylyň degişli döwründäkiden 2,6 esse ýokarlanyp, 79,6 million dollara deň boldy.

Lebap welaýatynda 163 milliondan gowrak ýolagçy gatnadyldy

2022-nji ýylyň dowamynda Lebap welaýaty boýunça dürli maksatly ýükleriň 100 million 742,5 müň tonnasy daşaldy. Bu bolsa öňki ýyldakydan 3 göterim köpdür. Geçen ýylda gündogar sebiti boýunça ýolagçylaryň 163 million...

Daşoguz welaýatynyň ulag infrastrukturasy depginli kämilleşýär

Geçen ýylda Daşoguz welaýatynda amala aşyrylan ýolagçy we ýük gatnawlarynyň mukdary görnetin ýokarlandy.